Πλάτανος

Πλάτανος

Καλλιεργούμενες ποικιλίες: Ασύρτικο, merlot , sauvignon blanc, chardonnay
Υψόμετρο αμπελώνα: 150 μέτρα
Αρδευόμενος αμπελώνας
Έκταση: 30 στρέμματα
Έτος φύτευσης: 2001
300 φυτά/στρέμμα
επισκέψιμος αμπελώνας, πρόσβαση άσφαλτος,
Στρεμματική απόδοση: 1000-1200 kg/στρέμμα, γραμμικός αμπελώνας, έδαφος αργυλοαμμώδες
Παραγωμενα κρασια: Γηοινος merlot, Γηοινος chardonnay-sauvignon Blanc
Πηγάδι

Πηγάδι

Καλλιεργούμενες ποικιλίες: Κολομβικό (σε διαδικασία ταυτοποίησης)
Υψόμετρο αμπελώνα: 150 μέτρα
Αρδευόμενος αμπελώνας
Έκταση: 3 στρέμματα
Έτος φύτευσης: 2005
300 φυτά/στρέμμα
πρόσβαση άσφαλτος,
Στρεμματική απόδοση: 1200 kg/στρέμμα, γραμμικός αμπελώνας, έδαφος αργυλοαμμώδες
Γκάλανος

Γκάλανος

Καλλιεργούμενες ποικιλίες: sauvignon blanc,μαλβαζια
Υψόμετρο αμπελώνα: 200 μέτρα
Αρδευόμενος αμπελώνας
Έκταση: 15 στρέμματα
Έτος αναμπέλωσης: 2007
300 φυτά/στρέμμα
Στρεμματική απόδοση: 900-1200 kg/στρέμμα, γραμμικός αμπελώνας, έδαφος αργυλοιλωδη
Παραγωμενα κρασια: Γήοινος Sauvignon Blanc
Ασβεσταριά

Ασβεσταριά

Καλλιεργούμενες ποικιλίες: Ασύρτικο, μαλαγουζια, μοσχατο σαμου, cabernet sauvignon
Υψόμετρο αμπελώνα: 250 μέτρα
Μη αρδευόμενος αμπελώνας
Έκταση: 30 στρέμματα
Έτος φύτευσης: 2000 5 στρέμματα και 2015 25 στρέμματα
220 φυτά/στρέμμα
Στρεμματική απόδοση: 400-500 kg/στρέμμα, γραμμικός αμπελώνας καλλιέργεια σε επίπεδα, ασβεστολιθικό
Παραγωμενα κρασια: Γήοινος Cabernet Sauvignon
Σπαθάτικο

Σπαθάτικο

Καλλιεργούμενες ποικιλίες: Ροζακί Καβάλας
Υψόμετρο αμπελώνα: 180 μέτρα
Μη αρδευόμενος αμπελώνας
Έκταση: 2,5 στρέμματα
Έτος αναμπέλωσης: 2015
> επισκέψιμος αμπελώνας, πρόσβαση άσφαλτος,
Στρεμματική απόδοση: 1000 kg/στρέμμα, γραμμικός αμπελώνας, έδαφος αργυλώδες
Παραγωμενα κρασια:Οκτώ

 

 

 

 

logo plain

Οινοποιία Τσικρικώνη
Μυρτόφυτο Καβάλας
τ.κ. 640 07

fb icon

instagramm icon